Creu que la marxa de l’economia al país durant aquest any, i respecte l’any passat serà:
Creu que la marxa de l’economia a la seva comarca durant aquest any, i respecte l’any passat serà:
Creu que la marxa del seu negoci durant el 2011, i respecte l’any passat serà:
 
www.advisoria.cat