Si no pot veure correctament aquest e-mail, premi aquí

Ivo Florenza Ferrer
Departament econòmic

1) DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN LA VIVENDA HABITUAL. (Mesura amb efecte des de l’1 de gener del 2011)
La deducció per inversió en l’habitatge habitual la podran aplicar tots els contribuents independentment de quin sigui l'import de la base imposable.

[ llegir + ]

 
Empreses amb seu al Maresme
Creu que el canvi de govern afectarà de forma positiva a la millora econòmica del país?
Estableixi quina és la primera de les mesures econòmiques que ha de portar a terme el govern actual per reactivar l’economia.
Creu que l’economia espanyola haurà de ser intervinguda per la UE com la d’Irlanda, Grècia o Portugal?
 
Empreses amb seu al Vallès
Creu que el canvi de govern afectarà de forma positiva a la millora econòmica del país?
Estableixi quina és la primera de les mesures econòmiques que ha de portar a terme el govern actual per reactivar l’economia.
Creu que l’economia espanyola haurà de ser intervinguda per la UE com la d’Irlanda, Grècia o Portugal?
 
www.advisoria.cat