Si no pot veure correctament aquest e-mail, premi aquí

Alfred Nomen Fernández
Llicenciat en Dret. Departament Fiscal.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1.- Se suprime la deducción por inversión en vivienda habitual a partir de 1 de enero de 2013. No obstante, se establece un régimen transitorio por el que podrán continuar practicando la deducción por inversión en vivienda en ejercicios futuros, todos aquellos contribuyentes que hubieran adquirido antes de 31/12/2012 su vivienda habitual o satisfecho cantidades antes de dicha fecha para la construcción, ampliación, rehabilitación o realización de obras por razones de discapacidad en su vivienda habitual.

[ llegir + ]

Valentí Sánchez Díaz
Graduat Social. Soci d'Advisoria. Departament laboral.

Revalorización de las pensiones.

Las pensiones abonadas por la Seguridad Social experimentaran en 2013 un incremento de un 2% para las inferiores a 1.000€ y un incremento de un 1% para el resto.

Fijación del Salario Mínimo Interprofesional para el 2013.

Se incrementa un 0,6% situándose en 645,30 € mensuales o 21,51€ al día, con un computo anual en ningún caso inferior a 9.034,20 €.

[ llegir + ]

 

 
Joan Enric Novellas Arañó
Advocat. Soci d’Advisoria. Departament Jurídic

Des de fa pràcticament un any s’han succeït un seguit de noticies sobre les participacions preferents i demés productes bancaris de risc que han anat encenent les alarmes dels estalviadors més modestos.

Les darreres informacions han derivat cap a la possibilitat de solucionar la problemàtica mitjançant la intervenció del Tribunal Arbitral de Consum de Catalunya, que ja ha dictat un seguit de laudes a favor dels inversors en tots aquells casos que se li han presentat.

De moment només ha acceptat sotmetre’s a arbitratge l’entitat Catalunya Banc (abans Caixa de Catalunya), si bé alguna altra entitat com BANKIA, formada per Caja Madrid, Caixa Laietana, entre d’altres, també ..

[ llegir + ]

 

 

Consulta els resultats del termòmetre a la prensa »
www.advisoria.cat