Si no pot veure correctament aquest e-mail, premi aquí

Advisoria
Departament Econòmic/Fiscal.

El artículo 80.4 de la Ley del IVA (Ley 37/1992) y el artículo 24 del Reglamento del impuesto (RD 1624/1992), establecen los requisitos para modificar la base imponible del impuesto en los casos de clientes deudores que no han hecho efectiva la de las cuotas ya repercutidas.

[ llegir + ]

Advisoria, El millor consell
Advisoria
Departament Econòmic/Fiscal.

El pasado día 24 de abril de 2012 se inició el plazo de presentación de las declaraciones de Renta y Patrimonio relativos al ejercicio 2012. El plazo finaliza el 1 de julio si la declaración se presenta telemáticamente. Si el importe de la declaración es a ingresar y el contribuyente desea domiciliar el pago o ingreso, el plazo para la presentación con domiciliación finaliza el 26 de junio...

[ llegir + ]

 
Advisoria, El millor consell
Joan Enric Novellas Arañó
Advocat. Soci d'Advisoria. Departament Jurídic.

Que l’activitat constructiva i urbanística està, hores d’ara, pràcticament paralitzada, és un fet inqüestionable i conegut per tots. Tal vegada la construcció –abans motor de l’economia i, per tant generadora de moltes plusvàlues-, és l’activitat més perjudicada per aquesta crisi que, des de fa ja més de cinc anys, en afecta irremissiblement...

[ llegir + ]

 
Joan Enric Novellas
Els professionals d'ADVISORIA estem a la disposició de tots vosaltres per a consultar i solventar
les qüestions d'àmbit jurídic i fiscal. Podeu trucar i demanar dia i hora amb el professional encarregat de cada àrea.
www.advisoria.cat