Si no pot veure correctament aquest e-mail, premi aquí

Xavier Barrionuevo Sanchez
Diplomat en Ciències Empresarials. Àrea Econòmica - Fiscal.

Desde mediados del año 2010 se ha legislado la obligación por parte de las empresas de declarar y documentar la mayoría de las operaciones entre partes vinculadas. Estamos en el tercer ejercicio que las empresas tienen la obligación de declarar y documentar desde la vigencia del RD 897/2010 y por consiguiente, desde ADVISORIA, queremos incidir sobre la importancia del conocimiento y cumplimiento de la Norma.

[ llegir + ]

Advisoria, El millor consell
Noemí Pelegrín Vargas
Advocada especialista en Dret Civil i immobiliari.

En virtut de l’acord del Ple del Parlament de Catalunya, de data 3 de juliol del 2013, s’ha aprovat el Projecte de Llei del Govern, el qual modifica el tipus impositiu de l’impost sobre transmissions patrimonials d’immobles de segona mà, que entrarà en vigor el proper 1 d’agost del 2013.

[ llegir + ]

 
Noemí Pelegrin
Valentí Sánchez Díaz
Graduat Social. Soci d'ADVISORIA. Responsable departament laboral.

En vigor des del passat mes de març, el Reial decret-llei indicat adopta mesures per afavorir la continuïtat en la vida laboral dels treballadors, o el que és el mateix, restringir al màxim les “pre-jubilacions” o “les jubilacions a la carta”.

[ llegir + ]

 
Valentí Sánchez
Eva Moreno Arnal
Advocada. Sòcia d’ADVISORIA. Responsable de Dret de Família.

Resulta de general coneixement que, a dia d’avui, els procediments judicials de separació, divorci o nul·litat, esdevenen més complicats amb les dificultats de caire econòmic que es deriven de l’actual crisi econòmica. Una realitat que ens obliga a ser imaginatius a l’hora d’aplicar els recursos legals dels que disposem actualment.

[ llegir + ]

Eva Moreno
Els professionals d'ADVISORIA estem a la disposició de tots vosaltres per a consultar i solventar
les qüestions d'àmbit jurídic i fiscal. Podeu trucar i demanar dia i hora amb el professional encarregat de cada àrea.
www.advisoria.cat