Si no pot veure correctament aquest e-mail, premi aquí

Noema Colomer
Advocada. Departament jurídic.

Un any després de la reforma laboral, el Govern espanyol ha anunciat que, amb la intenció de facilitar i incentivar la contractació estable, reduirà els tipus de contractes de treball, concretament passaran dels 41 actuals a 5.

[ llegir + ]

Noema Colomer
Departament fiscal d'Advisoria.

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1363/2010, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las comunicaciones y notificaciones que le dirige la Agencia Tributaria se ponen a la disposición del empresario exclusivamente por medios electrónicos.

[ llegir + ]

Advisoria, El millor consell
Departament fiscal d'Advisoria.

Orden EHA/3552/2011, de 19 de diciembre, por la que se regulan los términos en los que los obligados tributarios pueden ejercitar la posibilidad de señalar días en los que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no podrá poner notificaciones a su disposición en la dirección electrónica habilitada.

[ llegir + ]

 
Departament laboral d'Advisoria.

A partir del 1 de enero pasado las empresas con trabajadores en régimen general están sujetas a la obligatoriedad de las Notificaciones Telemáticas.

[ llegir + ]

 
El Termòmetre d'Advisoria
Si encara no ha respost la present edició del Termòmetre d'Advisoria, pot fer-ho prement l'enllaç superior i col·laborar a prendre el pols de l'opinió econòmica de la comarca.
Els professionals d'ADVISORIA estem a la disposició de tots vosaltres per a consultar i solventar
les qüestions d'àmbit jurídic i fiscal. Podeu trucar i demanar dia i hora amb el professional encarregat de cada àrea.
www.advisoria.cat